OFFICEGUY

בדיקות ותהליכי אינטגרציה

בדיקות ותהליכי אינטגרציה
מערכת OfficeGuy מאפשרת ביצוע מס' רב של פעולות באמצעות API.
על מנת לאפשר עבודה מול API ובדיקות אינטגרציה, ללא פגיעה בנתוני הארגון שלכם, ניתן לבצע בדיקות מול ארגון אשר מיועד לבדיקות.
את ארגון הבדיקות ניתן לחבר אל מסוף אשראי המיועד לבדיקות, שבו ניתן לבצע סליקות והפקת חשבוניות, וללא ביצוע חיובי אשראי בפועל.
ניתן לקבל רשימת כרטיסי אשראי אשר ניתנים לשימוש במסוף הבדיקות בלחיצה כאן.

איך מקימים ארגון בדיקות?

הקמת הארגון פשוטה מאוד, וכרוכה במס' שלבים:
  1. הקמת ארגון חדש במערכת, באמצעות תפריט "ניהול ארגונים".
    אנא וודאו כי שם הארגון כולל את המילה "בדיקות" (לדוגמה "ישראל ישראלי - בדיקות").
  2. לאחר מכן, יש לוודא כי בארגון הותקנו האפליקציות הרלוונטיות (לדוגמה - אפליקציית סליקת אשראי, במידה והינכם מעוניינים לבצע אינטגרציה לטובת סליקת אשראי).
  3. לסיום, יש לשלוח בקשת תמיכה אל המערכת, על מנת שנוכל להגדיר עבורכם את הארגון כארגון בדיקות, אשר בו ניתן לבצע פעולות ללא תשלום.
    אנא וודאו כי הינכם שולחים את בקשת התמיכה מתוך ארגון הבדיקות שיצרתם, ולא מתוך הארגון האמיתי שלכם.