OFFICEGUY

הסבר על העברות וקבצים

בקצרה, אפליקציית חיוב מס"ב מאפשרת לייצר קבצי מס"ב ולשלוח אותם אל מס"ב.

מונחים רלוונטיים לתחום

  • מס"ב - ראשי התיבות של מרכז סליקה בנקאי. הגוף שאחראי לעבד את כל החיובים באמצעות הרשאות לחיוב חשבון.
  • הרשאה לחיוב חשבון - טופס המעניק זכות לחייב חשבון בנק מסוים. הזכות ניתנת מאת בעל החשבון ובעבור ספק כלשהו. הזכות יכולה להינתן בצורה מוגבלת או בצורה שאינה מוגבלת.
  • קובץ מס"ב - קובץ בתבנית שהוגדרה על ידי מס"ב הכולל את כל פקודות החיוב שניתנו.
  • חיוב מס"ב / פקודות חיוב - חלק מקובץ מס"ב הכולל בקשה למס"ב לקבל תשלום בסכום מסוים מלקוח מסוים בהתאם להרשאה לחיוב חשבון.

חיבור המונחים למערכת OfficeGuy

באפליקציית חיוב מס"ב של OfficeGuy ישנן שתי תיקיות:

חיובי מס"ב

תיקיית "חיובי מס"ב" כוללת את כל פקודות החיוב. חלק מהפקודות מחוברות לקובץ מסוים וחלק לא.
בתהליך חיוב הוראות הקבע נוצרים קבצים לפקודות החיוב שאין להן עדיין קובץ, בהתאם להגדרה.
ניתן גם לייצר קובץ לפקודות שעדיין אין להן קובץ בצורה ידנית באמצעות לחיצה על כפתור "הפקת קובץ מס"ב".
לתשומת הלב! הקובץ לא נשלח אוטומטית לאחר הפקתו.

קבצי מס"ב

תיקיית "קבצי מס"ב" כוללת את כל הקבצים של מס"ב.
הקבצים מופרדים על ידי הסטטוסים שלהם. יכולים להיות קבצים שמחכים לשליחה וכאלה שכבר נשלחו.
בתהליך חיוב הוראות הקבע נשלחים למס"ב קבצים שעוד לא נשלחו, בהתאם להגדרה. בברירת המחדל, המערכת מפיקה ומשדרת קבצים למס"ב בתאריכים 5, 10, 15, 20, 25 לכל חודש.
ניתן לבצע הפקה יזומה של קובץ למס"ב, באמצעות לאפליקציה ולחיצה על "הפקת קובץ למס"ב" בסרגל הפעולות.
בנוסף, ניתן לבצע שליחה יזומה של קובץ למס"ב באמצעות כניסה לכרטיס הקובץ, ולחיצה על "שליחה אוטומטית".