OFFICEGUY

תוכנת חיוב מס"ב - הוראות קבע אוטומטיות - OfficeGuy

אפליקציית חיוב מס"ב מאפשרת קבלת תשלומים באמצעות "הרשאה לחיוב חשבון". המשמעות של כך היא שאתם יכולים לתת פקודה לחשבון הלקוח/ה להעביר כסף לחשבון שלכם (תחת המגבלות שבהן הוקמה ההרשאה ע"י הלקוח/ה).
האפליקציה הינה המקיפה ביותר בתחום בארץ וכוללת מענה מקיף לכל התהליך מקצה לקצה, ומתאימה למשתמשים שגובים תשלומים בודדים בחודש ולארגונים שגובים עשרות אלפי תשלומים בחודש.
לתשומת הלב - לפני חיוב יש צורך (1) להתחבר ללשכת שירות של OfficeGuy ו-(2) להקים הרשאה לחיוב החשבון בסניף הלקוח/ה.

מה האפליקציה מציעה לכם?

 • חיוב באמצעות הרשאה לחיוב חשבון - חיוב ישיר של חשבון הלקוח/ה, ללא אשראי וללא מתווכים.
 • הכל במקום אחד - אנחנו מספקים מערכת אחת שעושה הכל מקצה לקצה.
 • הוראות קבע - האפליקציה מותקנת עם אפליקציית הוראות קבע ויכולותיה השונות.
 • יצירת חיוב חד פעמי - ניתן לבצע חיוב חד פעמי במס"ב שיתחבר לחיוב הוראת הקבע.
 • חיבור לניהול חשבונות - יצירת מסמך חשבונאי בעת שליחת הקובץ למס"ב.
 • טיפול בהחזרות - חשוב, המערכת לא יודעת על חיוב שנכשל, אתם צריכים לטפל בהחזרות.

שלבי עבודה

 • יצירת חיוב - השלב הידני היחיד שאתם צריכים לבצע. הגדרת לקוח, אמצעי תשלום, מוצר ותנאי התשלום.
 • הכנת קובץ מס"ב - המערכת רצה אוטומטית ומכינה קובץ לטעינה למס"ב מכל החיובים.
 • שידור קבצים למס"ב - המערכת משדרת אוטומטית את הקובץ למס"ב.
 • הנפקת מסמכים חשבונאיים - מונפקים מסמך עבור כל החיובים שנשלחו למס"ב.
 • עדכון אוטומטי לרואה החשבון - עדכון אוטומטי בצורות מגוונות, כולל ייצוא לחשבשבת.
 • מעבר על החזרות - בקבלת הודעה על חיוב שנכשל, יש להוציא מסמך זיכוי.

עלויות

 • חינם עד 10 הוראות קבע (כולל 10 חיובים, כולל 10 מסמכים).
 • עד 110 הוראות קבע ב-100 ₪ לחודש + מע"מ (כולל חיובים ומסמכים).
 • לכמויות גדולות יותר ראו את המחירון שלנו!
 • המחירים לא כוללים את עמלות מס"ב והבנקים.
 • עמלות מקסימום נפוצות בבנקים: 15 ₪ להקמת הוראה, 8 ₪ ליום חיוב, 2 ₪ לחיוב.
 • עלות הקמה של חיבור למס"ב בסך 600 ₪ + מע"מ. לא נדרש בנוסף לרכוש תוכנה ממס"ב.

יכולות נוספות