OFFICEGUY

הפצת מסרים (הגדרות אפליקציה)

כללי

 • שליחת דבר פרסומת
  סימון תיבה זו, יגרום להוספה אוטומטית של המלל "פרסומת" בכותרת של כל מסר הנשלח מהמערכת.
 • הסתרת כתובת הארגון
  סימון תיבה זו, יגרום להסתרת כתובת הארגון מחתימת המסרים היוצאים. לתשומת הלב! "חוק הספאם" דורש כי כתובת הארגון תופיע בכל מסר שנשלח מהארגון.
 • הסתרת טלפון הארגון
  סימון תיבה זו, יגרום להסתרת טלפון הארגון מחתימת המסרים היוצאים. לתשומת הלב! "חוק הספאם" דורש כי דרך יצירת קשר תופיע בכל מסר שנשלח מהארגון.
 • הסתרת שורת כותרת ולוגו
  סימון תיבה זו, יגרום לכך שבכל המסרים היוצאים מהמערכת, תוסתר שורת הכותרת, המכילה את לוגו הארגון.
 • חיוב אימות כתובת לפני הסרה
  סימון תיבה זו יגרום לכך שתהיה חובה להזין את כתובת הדוא"ל אליה שלחתם מסר על מנת לבצע הסרה מרשימת תפוצה (Unsubscribe). אפשרות זו נועדה לצמצם הסרות שגויות במקרה של העברה (Forward) של מסר בין נמענים.
 • שליחת העתק לארגון
  כל מסר שיישלח מהאפליקציה ישלח גם עותק לכתובת הדוא"ל של הארגון
 • הוספת קישור לפתיחת המסר בדפדפן
  הגדרה זו מאפשרת להוסיף בכל מסר כפתור המאפשר לפתוח את המסר בדפדפן, עבור תמיכה טובה יותר בתוכנות דוא"ל שאינן מציגות את הדוא"ל באופן מושלם.

העדפות ברירת מחדל

 • תבנית ברירת מחדל
  תבנית זו תסומן אוטומטית בעת יצירת כל מסר חדש
 • רשימת ברירת מחדל
  רשימת תפוצה זו תסומן אוטומטית בעת יצירת כל מסר חדש