OFFICEGUY

יציאה מרשימות תפוצה

בעזרת אפליקציית הפצת מסרים, הנמענים שלכם יכולים להסיר את עצמם מרשימת תפוצה מסוימת, או לחסום את כל הרשימות תפוצה שלכם.
בנוסף, אתם יכולים גם לחסום אותם בצורה ידנית במקרה והם ביקשו מכם או מכל סיבה אחרת.

הנמען מסיר את עצמו

בכל מסר שאתם שולחים מהאפליקציה מופיע בתחתית קישור להסרה מרשימת התפוצה (Unsubscribe).לחיצה על קישור זה תוביל לדף דומה לדף המופיע בתמונות המצורפות לעמוד זה.בדף העזיבה/הסרה, ניתן לבחור באם לעזוב את הרשימה הספציפית או לחסום את כל הרשימות של הארגון, וניתן גם למלא סיבה לעזיבה.על מנת שהנמען יסיר את עצמו הוא צריך גם להזין את כתובת הדוא"ל אליה נשלח המסר, על מנת למנוע מצב של הסרה בטעות.

אתם מסירים את הנמען

על מנת להסיר את הנמען באופן ידני יש להיכנס לאפליקציה, משם ל-"נמענים חסומים" ושם ללחוץ יצירת כרטיס חדש על מנת להוסיף נמען חסום.
במסך הוספת נמען חסום יש לבחור רשימת תפוצה לחסימה (או להשאיר את השדה ריק על מנת לחסום מכל רשימות התפוצה), להזין כתובת דוא"ל וסיבת חסימה.