OFFICEGUY

תיעוד הוצאות באמצעות שליחת דואר אלקטרוני

אפליקציית ניהול הוצאות נותנת לכם כתובת מייל אליה אתם יכולים להעביר חשבוניות.
כל קובץ שיועבר לכתובת הזו, יוצר תיעוד הוצאה ותשלום.

על מנת להשתמש באפשרות זו, יש להיכנס אל הגדרות אפליקציית ניהול הוצאות ושם להגדיר כתובות שמורשות להשתמש ביכולת הזו (על מנת למנוע בעיות בתהליך בשליחת הוצאות שלא רציתם שייכנסו למערכת).

הערות חשובות:
  • אם תעבירו מספר קבצים באותו מייל, יווצרו מספר הוצאות טיוטה.
  • בתהליך "תיוק הוצאות" ניתן לשנות את סוג מסמך ההוצאה בהתאם לצורך (תיעוד הוצאה, תיעוד תשלום או תיעוד הוצאה ותשלום, בהתאם לכך אם קיבלת חשבונית, קבלה או חשבונית קבלה).