OFFICEGUY

תיעוד בקשת תשלום מספק/ית

בקשת תשלום מספק הינו מסמך נוסף באפליקציית ניהול הוצאות אשר מטרתו לעשות סדר וארגון בניהול הוצאות הארגון. מסמך זה אינו מסמך חשבונאי אלא מסמך פנים ארגוני אשר מסייע לתיעוד התשלומים הצפויים לספקים ולניהול ההוצאות השוטפות של הארגון. המסמך יוצר למעשה רשימת תשלומים לספקים והוא מופק שלב אחד לפני התשלום לספק והפקת מסמך הוצאה חשבונאי במערכת.

הפקת מסמכי בקשת תשלום מספק מפחיתה את עומס העבודה בסוף החודש, מונעת איבוד מסמכים על ידי יצירת תיעוד וגיבוי של קובץ המסמך במערכת בזמן אמת, מאפשרת להזין את ההוצאות מיד כאשר מתקבלת בקשת התשלום במקום להזין אותן בסוף החודש או בזמן התשלום בפועל ומאפשרת לבצע מעקב שוטף אחר הוצאות הארגון הצפויות, להפיק בפעולה אחת את מסמכי ההוצאות החשבונאיים ולנהל ביעילות וללא בזבוז זמן ומשאבים מיותרים את הוצאות הארגון.

רקע

העבודה עם מסמך בקשת תשלום מספק היא פשוטה ונוחה ומתבצעת באופן הבא – לאחר קבלת בקשת תשלום מספק (אך לפני קבלת מסמך חשבונאי רשמי וביצוע התשלום בפועל) תוכלו להעלות צילום של המסמך למערכת ולהזין את פרטי ההוצאה לצורך תיעוד ההוצאה הצפויה והכנסתה לרשימת המתנה לתשלום לספק. לאחר יצירת המסמך תוכלו בקלות להפוך אותו למסמך הוצאה חשבונאי רשמי אשר יופיע ברישומי הארגון. 

השימוש במסמך בקשת תשלום מספק יעיל מאוד עבור ארגונים מרובי ספקים אשר מקבלים במהלך החודש דרישות תשלום רבות מספקים לתשלום. הפקת מסמך זה מאפשרת לארגון ליצור תיעוד של ההוצאות השוטפות במהלך החודש ולבצע הפקה של מסמכי הוצאות חשבונאיים במרוכז בסוף החודש או לאחר ביצוע התשלום בפועל. 

פעולות נפוצות