OFFICEGUY

הפקת קבצי תשלומים לספקים

אפליקציית ניהול הוצאות מאפשרת לכם לשלם בקלות לספקים.
אנחנו מזכירים שהאפליקציה מורכבת משלושה מסמכים בסיסיים:
 • תיעוד הוצאה - התיעוד של מסמך ההוצאה שקיבלתם מהספק ומוכר לכם לצורכי מס - חשבונית או קבלה.
 • תיעוד תשלום - התיעוד של התשלום ששילמתם לספק.
 • תיעוד הוצאה ותשלום - חיבור של השניים הקודמים.
יכולת הפקת קובץ התשלומים מאפשרת לכם לסמן מספר מסמכים מהסוגים המצויינים מעלה, וליצור מהם קובץ תשלומים.

איך זה עובד?

 1. יוצרים מסמך באפליקציית ניהול הוצאות (תיעוד תשלום / תיעוד הוצאה / תיעוד הוצאה ותשלום)
 2. נכנסים למסך הראשי של אפליקציית ניהול הוצאות ובוחרים את המסמכים מהם רוצים ליצור קובץ תשלומים.
 3. לוחצים בסרגל הפעולות על "הפקת קובץ תשלומים".
 4. אם לא מעודכן חשבון בנק לחלק מהספקים, המערכת תציע לכם לעדכן אותם.
 5. לוחצים אישור, מקבלים את הקובץ.
 6. טוענים את הקובץ לבנק (יש לבחור בבנק בפורמט "חשבשבת"), או לתוכנת מס"ב.

דוגמאות

מתי תשתמשו ביכולת הזו?
 • מתוך תיעודי תשלום - למשל, במידה ואתם משלמים לספקים לפני שאתם מקבלים חשבונית (עם דרישת תשלום או בלי), אז מומלץ ליצור תיעודי תשלום במערכת לספקים, ואז לחזור לתיקיית ההוצאות, לבחור את תיעודי התשלום וליצור מתוכם קובץ תשלומים.
 • מתוך מסמכי הוצאה - למשל, במידה ואתם משלמים לספקים אל מול חשבונית, אז בשלב הראשון אתם יוצרים תיעודי הוצאות במערכת. לאחר מכן תוכלו לבחור תיעודי הוצאות וליצור מתוכם קובץ תשלומים.