OFFICEGUY

תהליך ניהול הוצאות במערכת

כמו כל תהליך עבודה מקצועי, יש יותר מדרך אחת לנהל הוצאות במערכת במסגרת אפליקציית ניהול הוצאות.
אם אתם מנהלי חשבונות, שימו לב שיש לכם דף הסבר ייעודי בלחיצה כאן.

הדרך המומלצת (Best Practice) לנהל הוצאות היא לפי השלבים הבאים:
  1. העלאת צילום הוצאה למערכת בצילום מהטלפון, מהמחשב או מהמייל באחת מהדרכים המפורטות כאן.
  2. (לאחר העלאת הצילום, מאחורי הקלעים מתבצע תהליך אוטומטי של סריקה וסיווג ראשוני)
  3. תיוק/סיווג ההוצאה במערכת באמצעות מסך תיוק חכם. קראו עליו כאן.
  4. העברת ההוצאות אל מנהל/ת החשבונות שלכם, באמצעות מתן הרשאת 'מנהל/ת חשבונות' במסך ניהול משתמשים, או לחלופין, באחת מהדרכים הרשומות כאן.

יש עוד דרכים?

מעבר לכל התהליך המתואר כאן, תמיד ניתן להכיר ולעבוד ישירות עם המסמכים של ניהול הוצאות (תיעוד הוצאה ותשלום, תיעוד תשלום ותיעוד הוצאה), ובכל צורה אחרת שמתאימה לכם.