OFFICEGUY

ניהול הוצאות (הגדרות אפליקציה)

הגדרות כלליות

 • הצעת הזנת מידע נוסף לאחר העלאת צילומי הוצאות
  במידה ואפשרות זו מסומנת, המערכת תקפיץ חלון שיאפשר למשתמש/ת להזין פרטים נוספים על ההוצאה כמו טקסט חופשי, סכום ההוצאה, ספק/ית, פריט הוצאה וכדומה.
 • הצגת תאריך תשלום בפועל בתיוק הוצאות טיוטה
  סימון אפשרות זו יגרום לכך שבמסך תיוק הוצאות טיוטה יופיע גם שדה תאריך תשלום בפועל, שדה העוזר בתהליכים של התאמות בנקים.
 • מספר מוסד להפקת קבצי תשלומים
  קוד מוסד/נושא. המספר המזהה שלכם במס"ב. מספר בן 8 ספרות. מספר זה ישמש בעת הפקת קבצי תשלומים לספקים. במידה וטעינת הקובץ מתבצעת ישירות אל הבנק, אין צורך למלא ערך בשדה זה.

העלאת הוצאות למערכת בשליחת דוא"ל

 • שליחת אישור קבלת ההוצאה בדוא"ל חוזר
  סימון סיבה זו יגרום לכך שלאחר העלאת הוצאה למערכת באמצעות דוא"ל, ישלח דוא"ל חוזר המאשר כי ההוצאה נקלטה בהצלחה וממתינה לתיוק.
 • כתובת הדוא"ל אליה יש לשלוח הוצאות
  את ההוצאות יש לשלוח כקובץ מצורף אל כתובת זו. כל קובץ מצורף ייצור מסמך הוצאה טיוטה נפרד. לאחר מכן מומלץ לעבוד דרך "תיוק הוצאות טיוטה").
 • כתובות דוא"ל מאושרות לשליחת הוצאות
  יש להזין בשדה זה את כתובת הדוא"ל ממנה יוכלו לשלוח הוצאות. ניתן להזין מספר כתובות מופרדות בפסיק, או להזין כתובת דומיין, באמצעות שימוש בכוכבית. לדוגמה: *@domain.co.il. ניתן להשאיר ריק על מנת לחזור לברירת המחדל המאפשרת לכל המשתמשים בארגון לשלוח הוצאות.

העדפות ברירת מחדל

 • ספק/ית כללי בתיוק הוצאות
  סימון תיבה זו, יגרום לכך שבברירת המחדל ייבחר ספק/ית כללי בעת תיוק הוצאות טיוטה. אפשרות זו נועדה לחסוך זמן הקלדת נתונים עבור ארגונים המנהלים הנהלת חשבונות חד צידית אשר אינם מחויבים בניהול המידע.
 • תשלום כללי בתיוק הוצאות
  סימון תיבה זו, יגרום לכך שבברירת המחדל ייבחר אמצעי תשלום כללי בעת תיוק הוצאות טיוטה. אפשרות זו נועדה לחסוך זמן הקלדת נתונים עבור ארגונים המנהלים הנהלת חשבונות חד צידית אשר אינם מחויבים בניהול המידע.
 • פריט הוצאה ברירת מחדל
 • ספק ברירת מחדל להוצאות
 • סוג תשלום