OFFICEGUY

שימוש בקופונים ברכישת מספר מוצרים - חנות וירטואלית באינטרנט

מה יקרה בשימוש בקופון כאשר יש יותר ממוצר/שירות אחד בעגלה?

יש במערכת שני סוגים של קופונים, קופונים שנותנים הנחה באחוזים וקופונים שנותנים הנחה בסכום קבוע.
  • הנחה באחוזים תינתן על כל המוצרים בעגלה.
    כלומר, אם המשתמש משלם על שני מוצרים "א" במחיר 50 ש"ח כל אחד והוזן קופון של 10% הנחה, סך התשלום יעמוד על 90 ש"ח (50*2*90%).
  • הנחה בסכום קבוע תינתן מהסך הכל בעגלה.
    כלומר, אם המשתמש משלם על שני מוצרים "א" במחיר 50 ש"ח כל אחד והוזן קופון של 15 ש"ח הנחה, סך התשלום יעמוד על 85 ש"ח (50*2 - 15).
הערה: כמובן שההנחה באחוזים לריבוי מוצרים/שירותים תחושב רק על המוצרים/שירותים שמורשים להשתמש בקופון.