OFFICEGUY

ביטול חיוב בהוראת קבע במס"ב - תוכנת ניהול הוראות קבע - OfficeGuy

איך מתבצע ביטול חיוב בהוראת קבע במס"ב?

ביצעתם חיוב בהוראת קבע ואתם רוצים לבטל אותו?
מומלץ לקרוא ראשית את ההסבר על התיקיות הקשורות לאפליקצית הוראות קבע. ניתן לעשות זאת בלחיצה כאן.

האם נוצר חיוב מחזורי אך לא נוצרה עדיין "פקודת חיוב"?
אם כך, אם רוצים לבטל את החיוב המחזורי, ניתן למחוק אותו, ואם רוצים רק לדלג על חיוב, אפשר לדלג על חיוב.

האם נוצרה כבר "פקודת חיוב" ועוד לא נוצר קובץ?

אם כך, אפשר למחוק את פקודת החיוב. לתשומת הלב - ביצירת פקודת החיוב נוצר גם מסמך חשבונאי, יש צורך לאתר אותו על פי הלקוח/ה, ולבטל או לזכות אותו. המשך תהליך יצירת הקובץ ושליחתו כמו שעשיתם עד כה, בצורה אוטומטית או ידנית.

האם נוצר כבר קובץ אך עוד לא נשלח?
אם כך, ניתן למחוק את הקובץ ולאחר מכן את פקודת החיוב. לתשומת הלב - ביצירת פקודת החיוב נוצר גם מסמך חשבונאי, יש צורך לאתר אותו על פי הלקוח/ה, ולבטל או לזכות אותו.
לתשומת הלב, יש צורך ליצור את הקובץ מחדש!

האם נשלח כבר הקובץ?
במקרה זה לא ניתן לבטל את החיוב. יש צורך להחזיר את הכסף ללקוח/ה בצורה ידנית או להוריד לו סכום מהחיוב הבא.