OFFICEGUY

איך מוסיפים שדות לדף התשלום כדי שהמשלמים ימלאו?

עמוד התשלום יוצרים לכם כרטיסי לקוחות במערכת.
לכן, מתאפשר לכם להוסיף לעמודי התשלום כל שדה שנמצא בתיקיית הלקוחות (כמו למשל, שדה כתובת).
אם במקרה אתם רוצים להוסיף שדה לעמוד התשלום, והוא לא מופיע בתיקיית הלקוחות, ניתן להוסיף אותו לתיקייה.

ברגע שהשדה שאתם רוצים להוסיף נמצא בתיקיית הלקוחות, יש להיכנס לאפליקציית חנות וירטואלית, ושם ללחוץ על מפתח הברגים בקטלוג הרלוונטי*. 
בהגדרות הקטלוג, תחת אפשרויות מתקדמות מופיע שדה בשם: "מידע נוסף למילוי ע"י המשתמש/ת".
בשדה זה ניתן לבחור שדות מתוך תיקיית הלקוחות, שיופיעו בכל דף תשלום המקושר לקטלוג.