OFFICEGUY

ניהול שדות נוספים

איך מוסיפים שדות לדף התשלום כדי שהמשלמים ימלאו?

בכל דף תשלום, המשתמשים ממלאים פרטים כמו שם מלא ודואר אלקטרוני.
ניתן להוסיף שדות נוספים שהמשתמשים ימלאו, לכל צורך שלכם.

איך זה עובד?


החנות מאפשרת לכם להוסיף לעמודי התשלום כל שדה שנמצא בתיקיית הלקוחות (כמו למשל, שדה טלפון).
אם במקרה אתם רוצים להוסיף שדה לעמוד התשלום, והוא לא מופיע בתיקיית הלקוחות, יש להוסיף אותו לתיקיית הלקוחות ורק לאחר מכן יתאפשר להוסיף אותו לדפי התשלום.

השדות הנוספים בחנות מנוהלים כולם ביחד תחת "ניהול שדות נוספים".
כל שדה יכול להיות פתוח לכל הקטלוגים, או רק לקטלוגים ספציפיים.
בנוסף, ישנן האפשרויות הבאות:
  • ניתן להגדיר שדה מסוים כשדה חובה.
  • ניתן להחליף את שם השדה (למשל, אם בכרטיס הלקוח/ה יש שדה "טקסט חופשי", ניתן שבקטלוג מסוים הוא ייקרא: "צבע מועדף").
  • ניתן לקבוע את סדר השדות שיוצג (באמצעות "מיון").
  • ניתן להוסיף "תיאור" לשדה (שיופיע בתוך סימן שאלה ליד שם השדה).