OFFICEGUY

איך מנהלים אינדקס חשבונות קבוע ללקוחות המשרד

אפליקציית משרד הנהלת חשבונות, מאפשרת חיסכון בזמן רב ובטעויות רבות, על ידי הגדרת אינדקס חשבונות קבוע ללקוחות המשרד.
על מנת להגדיר אינדקס קבוע, יש ללחוץ על "הגדרות > הגדרות אפליקציות > משרד הנה"ח". תחת הגדרות האפליקציה, יש לבחור "ארגון ברירת מחדל להעתקת אינדקס".
הארגון אשר ייבחר, ישמש כתבנית לאינדקס החשבונות עבור הקמת ארגונים חדשים.

כמו כן, ניתן לעדכן אינדקס בארגון קיים, באמצעות לחיצה על "משרד הנה"ח > פעולות נוספות > העתקת אינדקס חשבונות וקודי מיון".

אינדקס החשבונות מכיל בתוכו את הנתונים הבאים:

פריטי הוצאות

  1. שם פריט ההוצאה.
  2. מפתח חשבון.
  3. אחוז הכרה למע"מ ולמס הכנסה.
  4. הגדרת פריט הוצאה כציוד ורכוש קבוע, והגדרת אחוז הכרה שנתי לפחת.

סוגי כרטיסי הנהלת חשבונות

  1. שם המיון.
  2. קודי מיון.
  3. שיטת מפתחות לחשבונות חדשים.