OFFICEGUY

איך מצרפים לקוחות למשרד הנה"ח?

אפליקציית משרד הנה"ח מאפשרת לכם לנהל את הלקוחות של המשרד במסגרת האפליקציה.
כל לקוח/ה של המשרד צריכ/ה "ארגון" במערכת OfficeGuy, בין אם אתם עובדים עליו לבד ובין אם אתם מכניסים את הלקוחות פנימה לעבודה משולבת (מומלץ!).
כל האפשרויות מתחילות בכניסה לאפליקציה ולחיצה על "צירוף ארגונים למשרד".

אפשרויות צירוף לקוחות

יצירה ידנית של ארגון חדש
אפשרות זו מעבירה אתכם לפתיחת חשבון ללקוח/ה בצורה מיידית וישירה.
לשימוש במקרה שבו אין צורך ללקוח/ה בגישה עצמאית לנתונים, או במידה ואתם רוצים ליצור את הארגון ולתת ללקוח/ה הרשאה לחשבון.
לאחר לחיצה על הכפתור ייפתח חלון שיאפשר לכם לתת שם לארגון ולהזין את כתובת המייל של הלקוח/ה במידה וברצונכם לשלוח הרשאה ללקוח/ה.

שליחת מייל מהמערכת לצירוף ארגון למשרד
אפשרות זו מציעה לכם להזין כתובת דוא"ל על מנת לשלוח מייל הצטרפות מתוך המערכת.
לשימוש במקרה ואתם רוצים שהארגון יוקם בצורה עצמאית ע"י הלקוח/ה, באמצעות דוא"ל מאיתנו.

הפקת קישור לצירוף הזמנת ארגון למשרד
אפשרות זו מציגה לכם קישור קבוע להזמנת לקוחות להצטרפות למשרד.
אפשרות זו נועדה להזמנת לקוחות להקים לעצמם חשבון וגם למקרים בהם הלקוחות שלכם הם כבר לקוחות של המערכת.
ניתן לשים את הקישור הזה באתר שלכם או לפרסם אותו בכל דרך אחרת.