OFFICEGUY

הסכומים שאני מכניס/ה הם תמיד כוללים מע"מ, למה המערכת מוסיפה מע"מ למחירים?

בברירת המחדל, המערכת מוגדרת על כך שהסכומים בתוכה אינם כוללים מע"מ.
מה הכוונה?
שאם אתם מגדירים שהמוצר עולה 100, החיוב ללקוח/ה יתבצע על סך 100 + מע"מ (להמחשה - במע"מ 17%, החיוב יהיה על 117).
אם אתם רוצים להכניס למערכת מחירים הכוללים מע"מ, יש צורך לסמן זאת תחת הגדרות > הגדרות מע"מ.
תחת ההגדרות הללו תוכלו למצוא את ההגדרה "סכומים כוללים מע"מ", סמנו אותה, ומעכשיו, אם תגדירו למוצר מחיר של 100 ש"ח, החיוב ייצא על סך כ-85 ש"ח + מע"מ.

שימו לב ששינוי ההגדרה לא מעדכן את מחירי המוצרים אך משפיע ישירות על המחירים ללקוחות באפליקציות ניהול חשבונות, סליקת אשראי, הוראות קבע וכיוצא בזאת.