OFFICEGUY

איך אפשר להוסיף את פרטי הבנק שלי לדרישת התשלום?

רוצים להקל על מי שמשלם לכם?
תוסיפו את פרטי הבנק שלכם לדרישות התשלום!

איך עושים את זה?
  1. נכנסים הגדרות > ניהול חשבונות.
  2. מוצאים את הכותרת: "פרטי חשבון ואשראי"
  3. מזינים את פרטי חשבון הבנק שלכם.
  4. מסמנים את האפשרות של בקשת תשלום בהעברה בנקאית.
סימון אפשרות זו יגרום להופעת טקסט בכל חשבונית, דרישת תשלום, חשבון עסקה, הזמנה, והצעת מחיר חדשה שתפיקו במערכת. הטקסט שיופיע יהיה בסגנון: "פרטים להעברה בנקאית. מוטב: ישראל ישראלי; בנק: 10 (לאומי), סניף: 123, חשבון: 123456."

במידה וברצונכם להוסיף את הטקסט למסמך קיים, יש לערוך את המסמך, ותחת כותרת "שונות", תוכלו להזין ידנית את פרטי התשלום בשדה "אופן העברת התשלום".