OFFICEGUY

איך מצרפים למסמכים את אישור ניהול הספרים?

ניתן לצרף באופן אוטומטי אישור ניהול ספרים, ו/או אישור ניכוי מס במקור לכל מסמך הנשלח מתוך המערכת.
ההגדרה זמינה תחת "הגדרות > ניהול חשבונות > ניהול ספרים וניכוי מס במקור".