OFFICEGUY

יצרתי מסמך בטעות, איך מבטלים אותו?

כולם יוצרים לפעמים מסמך בטעות - אל תרגישו רע :)
בפנקס קבלות, אפשר לקשקש על העמוד והכל בסדר.
במערכת מסודרת זה לא הרבה יותר קשה - פשוט צריך לזכות את המסמך על ידי מסמך זיכוי.