OFFICEGUY

יצרתי מסמך בטעות, איך מבטלים אותו?

כאשר מפיקים מסמך חשבונאי בטעות יש צורך לזכות אותו וליצור מסמך נגדי המבטל את המסמך המקורי. ביטול מסמך נדרש כאשר נעשתה טעות כלשהי בעת הפקת המסמך - טעות בסכום, בשם הלקוח, בפירוט המוצרים או פרטים אחרים שהוזנו בטעות במסמך.

ביטול מסמך מייצר באופן אוטומטי מסמך הופכי זהה שאינו ניתן לעריכה לפני הפקתו ולמעשה מאפס את המסמך המקורי. לדוגמא – ביטול חשבונית מס/קבלה מייצרת חשבונית מס/קבלה זיכוי.

בעת ביצוע ביטול המסמך ניתן לבחור האם תאריך מסמך הזיכוי יהיה זהה לתאריך מסמך המקור או תאריך יום הפקת מסמך הזיכוי. המערכת יוצרת קישור בין המסמכים (המסמך שבוטל והמסמך החדש שנוצר) דבר המקל על התנהלות חשבונאית תקינה ועושה סדר בתצוגת המסמכים בחשבון.

את ביטול המסמך יש לבצע על ידי כניסה אל "עמוד ניהול חשבונות > איתור המסמך הרלוונטי ופתיחתו במצב תצוגה מקדימה > לחיצה על זיכוי (ביטול / תיקון) מסמך בסרגל פעולות ובחירה באפשרות ביטול המסמך".

בלינק הבא תוכלו לקרוא בהרחבה על דרכים נוספות לזיכוי מסמכים במערכת.