OFFICEGUY

קיבלתי תשלום כנגד דרישת תשלום, מה עכשיו?

הוצאתם ללקוח/ה דרישת תשלום או חשבון עסקה?
מעולה! עכשיו חשוב לשמור על סדר בתוך תיקיית דרישות התשלום.
ברגע שהתקבל התשלום, נכנסים לתיקיית דרישות תשלום, מתוך אפליקציית ניהול חשבונות, בתוך התיקייה לוחצים על דרישת התשלום הספציפית עליה קיבלתם תשלום.
בחלון שייפתח ישנו כפתור בשם "יצירת מסמך מקושר". לחצו על הכפתור וצרו חשבון/קבלה או חשבונית מס/קבלה.
המערכת תיצור קשר בין דרישת התשלום לקבלה בשביל זיכרון ארגוני ובנוסף, תסמן בצורה אוטומטית את דרישת התשלום כ-"סגורה". 

ניתן לעשות פעולה דומה גם עבור הצעת מחיר, הזמנה, תעודת משלוח וכדומה.

ניתן לחבר בין מסמכים בדיעבד, כלומר, אם כבר יצרתם קבלה, אתם יכולים להיכנס לדרישת התשלום ותחת "שונות" לחבר בין הקבלה לבין דרישת התשלום.
בנוסף, אם אין לכם את הפנאי לעסוק בחיבור המסמכים, ניתן פשוט לסמן ידנית דרישות תשלום כ-"סגורות" באמצעות כפתור ה-"V" שמופיע בחלון דרישת התשלום.