OFFICEGUY

איך יוצרים מסמך? חשבונית? דרישת תשלום? קבלה?

יצירת מסמך במערכת הינה פשוטה ביותר.
בסרגל בצד ימין לוחצים על "ניהול חשבונות". 
לאחר מכן, בצד שמאל של המסך, תחת "סרגל הפעולות", ניתן למצוא את כפתור "יצירת מסמך".
תחתיו מופיע כפתור כחול: "יצירת מסמך".
לאחר לחיצה על "יצירת מסמך", ניתן לבחור את סוג המסמך, ומשם להמשיך בקלות...

טיפ למתקדמים: בחלק העליון של המסך, ליד סרגל החיפוש, יש כפתור פלוס קטן ("+"), לחצו עליו לגישה מהירה לפעולות נפוצות.