OFFICEGUY

איך יוצרים מוצר/שירות?

OfficeGuy מציעה כמה דרכים פשוטות ומהירות ליצירת מוצר/שירות במערכת:
  1. בעמוד אפליקציית ניהול חשבונות "לוחצים על מוצרים/שירותים בסרגל פעולות > נכנסים אל תיקיית מוצרים/שירותים > בוחרים ביצירת מוצר/שירות". 
  2. הקלדה בשורת החיפוש או שדה גישה מהירה בראש העמוד ולחיצה על התוצאה המתקבלת.
  3. בעת הפקת מסמך - תחת תיבת פירוט מוצרים/שירותים יש ללחוץ על החץ לצד השורה "בחירת מוצר/שירות" ולבחור ב"יצירת מוצר/שירות".
כדי ליצור מוצר/שירות יש להזין בעמוד יצירת המוצר/השירות את הנתונים הבאים:
  • שם המוצר/השירות - זהו שדה חובה ולא ניתן להותירו ריק. 
  • מחיר המוצר/השירות - ניתן להזין בעת יצירת המוצר או להותיר ריק ולהזין מחיר בעת הפקת מסמך עם מוצר זה. 
  • תוכן חופשי לתיאור המוצר/השירות אשר יופיע במסמכים
  • מק"ט לצרכי מעקב וניהול מספרים סידוריים של מוצרים
  • מפתח חשבון המסייע בעבודה מול מערכות הנהלת חשבונות (כגון חשבשבת) ומול רואה החשבון.

במידה ומותקנת בחשבון אפליקציית הוראות קבע, חנות וירטואלית או חיוב מס"ב תציע המערכת אפשרות ליצירת מוצר/שירות מחזורי. מוצר מסוג זה מתאים לחיובי הוראת קבע, חיוב מחזורי וכו'. ראו כאן הסבר מפורט לגבי מוצרים/שירותים מחזוריים