OFFICEGUY

איך מפיקים חשבונית ללא מע"מ

מערכת OfficeGuy מוסיפה בברירת המחדל מע"מ לכל המסמכים הרלוונטיים (חשבון עסקה, דרישת תשלום, חשבוניות מס וכו'), עבור עוסקים מורשים וחברות בע"מ.
במקרים מסוימים, קיים הצורך להפקת מסמך ללא מע"מ, או עם מע"מ אחר מהמע"מ המוגדר כרגע בישראל.
לצורך כך, קיימות שתי אופציות:
  1. בעת יצירת המסמך, ניתן להגדיר את אחוז המע"מ של המסמך, תחת הכותרת "הגדרות מסמך > אחוז מע"מ".
  2. ניתן גם להגדיר כי לקוחות מסוימים הינם פטורים ממע"מ, להסבר לחצו כאן.
לתשומת הלב, מומלץ להתייעץ עם מנהל/ת החשבונות לפני הפקת מסמך ללא מע"מ.