OFFICEGUY

אני לא מוצא/ת קבלה של לקוח/ה! מה עושים?

יש כמה דרכים לאתר מסמך במערכת.
הדרך הכי כוללנית היא באמצעות "שדות החיפוש" בתיקיית מסמכים.
על מנת להגיע לתיקיית מסמכים, יש להיכנס לאפליקציית ניהול חשבונות ושם לחיצה על "פירוט הכנסות" או "פירוט הוצאות", לפי הצורך.
בתוך התיקייה ניתן לחפש באמצעות שדות החיפוש.

טיפ למתקדמים!
מחפשים את כל המסמכים של לקוח/ה מסוימ/ת? ניתן להיכנס לכרטיס הלקוח/ה, ובתוכו ללחוץ על כפתור "מסמכים מקושרים" על מנת לראות את כל המסמכים המקושרים ללקוח/ה.