OFFICEGUY

איך מעבירים את המסמכים והנתונים להנהלת החשבונות או רואה חשבון?

ישנן כמה דרכים במערכת להעביר נתונים לרואה החשבון.

עדכון בדוא"ל עם מסמכי PDF

הדרך הפשוטה והקלה ביותר, היא באמצעות עדכון המסמכים החודשי. בשיטה זו, המערכת מוודאת כי כל מסמך חשבונאי שהפקתם, נשלח לכתובת מייל מסוימת.
את כתובת המייל ניתן להגדיר תחת הגדרות ניהול חשבונות (דוא"ל לעדכון מסמכים חודשי).

עדכון בקובץ ייצוא חכם

ישנה אופציה נוספת, במידה והנהלת החשבונות שלכם רוצה לקלוט קובץ חכם במקום להקליד את כל הנתונים. בשביל לעשות את זה, יש להתקין את אפליקציית ייצוא לחשבשבת ואז ביחד עם הנהלת החשבונות לעבור על ההגדרות של הייצוא לחשבשבת. גם כאן ניתן להגדיר דוא"ל אליו יישלח עדכון חודשי של כל המסמכים שעוד לא עברו תהליך ייצוא.

ייצוא ידני

לא רוצים לעבוד בשיטות האוטומטיות? תמיד ניתן להיכנס אל דוחות המערכת ושם אל "הורדת מסמכים לתקופה" ולבחור את המסמכים להורדה.