OFFICEGUY

האם יש למסמכים של OfficeGuy חתימה דיגיטלית?

כן. כל המסמכים של OfficeGuy מגיעים עם חתימה דיגיטלית ייחודית לארגון ללא תוספת תשלום.