OFFICEGUY

האם יש למסמכים של OfficeGuy חתימה דיגיטלית?

כן. כל המסמכים של OfficeGuy מגיעים עם חתימה דיגיטלית ייחודית לארגון ללא תוספת תשלום.

לשימושכם, ניתן גם להוסיף חתימה אישית משלכם, אשר תופיע על המסמכים.
את הוספת החתימה ניתן לבצע דרך "הגדרות > ניהול חשבונות > תמונת חתימה שתופיע על המסמכים".