OFFICEGUY

איך מגדירים הנחה במסמכים?

רוצים להזין הנחה ללקוח/ה בעת יצירת מסמך?
בזמן יצירת המסמך, תוכלו לתת הנחה ללקוח/ה, באמצעות כתיבת סכום ההנחה, או באמצעות כתיבת אחוז הנחה.
אפשרות הזנת ההנחה מופיעה בטבלת פירוט המוצרים/השירותים.