OFFICEGUY

איך יוצרים קשר בין מסמכים במערכת?

רוצים לקשר חשבונית לקבלה? 
הדרך הכי טובה, היא ליצור את הקבלה מתוך החשבונית.
הנ"ל נכון גם לכל מסמך אחר במערכת.

במידה ואתם רוצים לאפשר גם קישור ידני של מסמכים, שלא בצורה זו, ניתן לעשות זו דרך עריכת המסמך שאותו אתם רוצים לקשר.
הקישור נמצא תחת "שונות".
אם לא מופיעה לכם אפשרות הקישור במקום זה, זה אומר שיש צורך לפתוח הגדרה שמציגה את האפשרות.
ההגדרה נמצאת תחת "הגדרות ניהול חשבונות > אפשרויות מתקדמות", ונקראת: "תמיכה בניהול ידני של קישור בין מסמכים".