OFFICEGUY

איך מציגים את הכתובת או את הטלפון של הלקוח/ה על המסמך?

רוצים להציג את הכתובת או את הטלפון של הלקוח על המסמך שהפקתם?
אין בעיה, ניתן להגדיר זאת בקלות.
ההגדרות מתבצעות דרך "הגדרות > ניהול חשבונות", תחת הכותרת "הגדרות עיצוב מסמכים".
שם, תוכלו לסמן את ההגדרה "הצגת הכתובת של הלקוחות במסמכים", ו/או את ההגדרה "הצגת מספר הטלפון של הלקוחות במסמכים".

להסבר מלא על אפשרות עיצוב המסמכים במערכת, לחצו כאן.