OFFICEGUY

איך נראים המסמכים במערכת?

יש במערכת סוגים רבים של מסמכים. על כל מסמך בחלק העליון מופיעים פרטים אישיים, פרטי התקשרות, לוגו ועוד.
אבל כל מסמך נראה טיפה שונה:
  1. הכותרת משתנה לפי סוג המסמך (חשבונית, קבלה, חשבונית/קבלה, חשבון/קבלה, דרישת תשלום, חשבון עסקה, הזמנה, חשבונית זיכוי וכן הלאה).
  2. הספרור של המסמך משתנה (מסמכי טיוטה מופיעים ללא ספרור).
  3. יש שתי טבלאות מרכזיות: מוצרים/שירותים הכוללים את "בעבור מה" שולם ואמצעי תשלום הכוללים את "כמה שולם באיזה אמצעי". בחלק מהמסמכים מופיעות שתי הטבלאות ובחלק רק אחת מהן.
  4. ביצירת המסמך ניתן להוסיף תיאור המופיע בראש המסמך.
בנוסף ניתן גם לקבוע מס' הגדרות המשפיעות על נראות המסמכים בהתאם לאופי הארגון שלכם, תחת הגדרות ניהול חשבונות ("ניהול חשבונות > הגדרות ועזרה > הגדרות > הגדרות עיצוב המסמכים").
  1. אפשרות בחירת הצבע המוביל במסמכים.
  2. אפשרות הצגת כתובות ו/או טלפונים של הלקוחות על המסמכים.
  3. אפשרות הצגת פרטי בנק להעברה בנקאית בדרישות תשלום, חשבונות עסקה, חשבוניות והצעות מחיר.
  4. אפשרות בחירת שפת ברירת מחדל למסמכים.
  5. ועוד אפשרויות רבות.