OFFICEGUY

איך מוציאים קבלת תרומה שמראה שיש לעמותה הכרה לפי סעיף 46?

אפליקציית ניהול חשבונות מאפשרת להנפיק קבלות תרומה.

בעולם המיסוי, על מנת שתורם יוכל להכיר בקבלת תרומה כהוצאה, אתם צריכים להיות בעלי אישור לפי סעיף 46.
כבר יש לכם אישור לפי סעיף 46? סמנו את ההגדרה תחת הגדרות ניהול חשבונות, תחת "אפשרויות מתקדמות > אישור סעיף 46".