OFFICEGUY

איך מוסיפים טקסט או תוכן קבוע למסמכים?

רוצים להוסיף תוכן קבוע למסמכים?
יש לנו דרכים שונות ומגוונות לעשות את זה.
  1. הוספת 'באנר' עם תוכן בראש/בתחתית המסמך.
  2. הוספת טקסט או שדה כלשהו בראש/בתחתית המסמך
הוספת הבאנר או השדה יכולה להתבצע עבור כל המסמכים או עבור סוג מסמך מסוים. לרוב, מומלץ לעבוד עם סוג מסמך מסויים בלבד בשביל לא למנוע הפתעות.
גם בשביל להוסיף שדה וגם בשביל להוסיף באנר, צריך להתחיל ממציאת התיקייה הספציפית של סוג המסמך המסוים. למשל, תיקיית "חשבוניות".
איך מוצאים את התיקייה? אחד משתי דרכים:
  1. באמצעות חיפוש בסרגל החיפוש שלנו.
  2. באמצעות לחיצה על חשבונית כלשהי במערכת, ומתוכה, מעבר לתיקייה (כפי שמותאר בחץ בתמונה הראשונה).

הערות:
  • טקסט משתנה אפשר להזין באמצעות "טקסט חופשי" בעת יצירת המסמך.
  • ניתן להוסיף טקסט שמספר על האפשרות לשלם לכם בהעברה בנקאית לחשבוניות ודרישות תשלום דרך הגדרות ניהול חשבונות.

הוספת באנר

מה אפשר להכניס בבאנר? כל מה שצריך. תמונות, טקסט מעוצב, קישורים ועוד.
איך עושים את זה?
כאשר אתם נמצאים בתיקייה הרלוונטית אליה תרצו להוסיף את הבאנר, לחצו על "פעולות נוספות > הגדרות תיקייה/כרטיס > עריכה".
שם, תחת "הגדרות כרטיס" ניתן למצוא את השדות בהם ניתן להזין את הבאנרים (תוכן מקדים ותוכן סגירה) כמתואר בתמונה השנייה.
לתשומת הלב, על מנת לאפשר את יכולת זו, יש להתקין (ללא עלות) את אפילקציית ניהול תצוגות, אלא אם אתם משתמשים אפליקציית ניהול כללי (CRM) (ואז ניהול תצוגות כבר כלולה בתוכה).

הוספת שדה

בתוך אותה הגדרת כרטיס, ניתן להוסיף שדות לתיקייה.
לאחר הוספת שדה, ניתן להגדיר לו "ערך ברירת מחדל", מסוג "ערך קבוע".