OFFICEGUY

איך מייבאים לקוחות אל OfficeGuy?

ניתן לייבא לקוחות אל OfficeGuy בשתי דרכים:

הורדת קובץ אקסל המותאם לתבנית הייבוא של OfficeGuy מתוך תיקיית הלקוחות במערכת, הזנת פרטי הלקוחות בקובץ (יצירת לקוחות) וטעינת הקובץ אל המערכת. שיטת יבוא זו מאפשרת להזין ולערוך את פרטי הלקוחות באופן ידני, לייבא את הקובץ אל המערכת וליצור מספר רב של כרטיסי לקוחות חדשים במערכת בפעולה אחת. 


יבוא לקוחות קיימים ממערכת הנהלת חשבונות מקבילה באמצעות טעינת קובץ במבנה אחיד אל המערכת. שיטת יבוא זו מאפשרת יבוא של לקוחות קיימים ממערכת הנהלת חשבונות מקבילה והתחלת עבודה מהירה עם OfficeGuy.