OFFICEGUY

איך עושים הנהלת חשבונות עצמית במערכת?

OfficeGuy מאפשרת למשתמשי המערכת לבצע הנהלת חשבונות עצמית במערכת באמצעות אפליקציית הנהלת חשבונות. אפליקציה זו מציעה מגוון דרכים לביצוע הנהלת החשבונות של הארגון על סמך נתוני ההכנסות באפליקציית ניהול חשבונות ונתוני ההוצאות באפליקציית ניהול הוצאות:
חשוב! על אף שניתן לבצע במערכת הנהלת חשבונות עצמית באופן מלא מומלץ מאוד להיעזר במנהל חשבונות או רואה חשבון לצרכי ביצוע תהליכי הנהלת החשבונות בארגון על מנת להימנע מטעויות חשבונאיות. OfficeGuy מאפשרת ליצור הרשאה למנהל/ת החשבונות לצרכי בקרה ומעקב אחר תהליכי הנהלת החשבונות של הארגון.