OFFICEGUY

מהן השיטות לשליחת מסמכים ללקוחות?

אפליקציית ניהול חשבונות מציעה כמה דרכים לשמירת מסמך שהופק במערכת ושליחתו ללקוח/ה: 
  1. שמירת המסמך במחשב בפורמט PDF ושליחתו ללקוח/ה באופן עצמאי/יזום.
  2. שליחת המסמך ללקוח/ה ב- Whatsapp! (ווטסאפ).
  3. הדפסת המסמך והעברתו ללקוח/ה באופן ידני.
  4. הגדרת פעולה מועדפת לאחר הפקת מסמך בעמוד הגדרות אפליקציית ניהול חשבונות - שליחה אוטומטית של המסמך לדוא"ל, אישור לפני שליחת המסמך או הגדרה כי המסמך לא יישלח ללקוח/ה.
  5. שליחת מסמכים מרוכזת ללקוח/ה במייל. ניתן לשלוח את כל המסמכים שהופקו ללקוח/ה או מסמכים נבחרים.
ניתן לבדוק האם המסמך נשלח ללקוח/ה דרך אפליקציית דוא"ל יוצא או על ידי איתור המסמך במסך התראות בראש העמוד (סמל הפעמון). בנוסף, ניתן לוודא אישור קבלת מסמכים דיגיטליים על ידי הלקוח באמצעות "הפעלת מנגנון אישור קבלת מסמכים" בעמוד הגדרות אפליקציית ניהול חשבונות.