OFFICEGUY

איך מזינים ניכוי מס במקור

ארגונים מסוימים נדרשים בביצוע ניכוי מס במקור.
מערכת OfficeGuy תומכת באופן טבעי ופשוט בניכוי מס במקור.

הזנת סכום המס שנוכה במקור מתבצעת במסמכי הכנסות ובמסמכי הוצאות, בתוך טבלת התשלומים, על ידי בחירת סוג התשלום "ניכוי מס במקור".

להדגמה, במקרה של מוצר שהתקבל עליו תשלום במזומן על סך 100 ש"ח ונוכו במקור 30%:
  • בטבלת מוצרים/שירותים ירשם הסכום 100 ש"ח.
  • בטבלת התשלומים ירשמו שתי שורות: אחת על מזומן בסך 70 ש"ח ואחת על ניכוי מס במקור בסך 30 ש"ח.