OFFICEGUY

איך מזינים ניכוי מס במקור

ארגונים מסוימים נדרשים בביצוע ניכוי מס במקור.
מערכת OfficeGuy תומכת באופן טבעי ופשוט בניכוי מס במקור.

הזנת סכום המס שנוכה במקור מתבצעת במסמכי הכנסות ובמסמכי הוצאות, בתוך טבלת התשלומים, על ידי בחירת סוג התשלום "ניכוי מס במקור".

להדגמה, במקרה של מכירת מוצר/שירות על סך 100 ש"ח, אשר בגין המכירה נוכו במקור עבורך 30%:
  • יש ליצור מסמך הכנסה (חשבונית מס/קבלה, חשבון/קבלה, או קבלה).
  • בטבלת מוצרים/שירותים ירשם הסכום 100 ש"ח.
  • בטבלת התשלומים ירשמו שתי שורות: אחת על מזומן בסך 70 ש"ח ואחת על ניכוי מס במקור בסך 30 ש"ח.
לתשומת הלב, במקרה שבו הארגון שלך ביצע ניכוי במס במקור לפני התשלום לספק, יש ליצור תיעוד הוצאה ותשלום (או תיעוד תשלום), באותו האופן בדיוק.