OFFICEGUY

איך משייכים אוטומטית ארגונים למשרד?

אפליקציית הנהלת חשבונות מאפשרת לנהל גם את צוות המשרד.
משיקולי אבטחת מידע*, גם אם הוספת חברת צוות למשרד, והיא קיבלה הרשאה מהלקוח, ההרשאה לא תגיע אל כל המשרד. בשביל שהיא תגיע, חברת הצוות צריכה לאשר "שיוך אוטומטי".

בתוך מסך ניהול צוות המשרד, ניתן לראות עבור כל חבר/ת צוות במשרד את כמות ה-"ארגונים לא משויכים" שלו.
ארגונים לא משויכים הינם ארגונים להם יש למשתמש/ת הרשאה, אך אינם מוגדרים כחלק מהמשרד ולכן לא כל צוות המשרד מקבל הרשאה אליהם.

במקרה ובו לא רוצים לתת הרשאה גורפת, ניתן להיכנס דרך הפעולות הנוספות במסך הנהלת חשבונות אל מסך "ארגונים ללא הנה"ח"
ניתן לשייך ארגונים בצורה ידנית מתוך מסך הבית של אפליקציית משרד הנה"ח.

אנחנו ממליצים לעבוד בשיטה אוטומטית בה כל משתמש/ת מגדיר/ה במסך ניהול הצוות "שיוך אוטומטי".
במסגרת השיוך האוטומטי, בכל קבלת הרשאת מנהל/ת חשבונות מארגון במערכת, הארגון ישוייך אוטומטית למשרד וכל צוות המשרד יקבל הרשאות.
הפעלת השיוך האוטומטי לא משייכת ארגונים שהתקבלה אליהם הרשאה בעבר.

כל חבר/ת צוות עם הרשאת מנהל/ת או מנהל/ת חשבונות יכול/ה לשייך ארגון למשרד.
הסרצ השיוך תתאפשר רק למי שמוגדר/ת כמנהל/ת בארגון של משרד הנהלת החשבונות עצמו.

* איך כל זה קשור לאבטחת מידע? הרי אתם יכולים להוסיף כל משתמש שתרצו לצוות המשרד שלכם. תוכלו גם להוסיף רואה חשבון מתחרה. אם לא היינו מסבכים קצת את התהליך, אחרי שהוספתם את המתחרה, כל הרשאה שהוא יקבל, תגיע גם אליכם. לכן כל מי שבצוות המשרד חייב/ת לאשר למערכת לתת הרשאות אוטומטיות.