OFFICEGUY

איך לאפס או למחוק נתונים בתיק הלקוח/ה

שתי פעולות שאחראיות לניקוי נתוני תיק הלקוח/ה.
 • מחיקת תיק ונתוני הלקוח/ה - מוחקת את הנתונים ואת פרטי התיק.
 • איפוס הנתונים בתיק - מנקה מהתיק את כל הנתונים הקיימים: תנועות, מנות, דיווחים ותבנית העבודה ומאפשרת התחלה חדשה בעבודה על תיק הלקוח/ה.
  אחרי איפוס הנתונים, המידע היחיד שנשאר בתיק הוא פרטי תיק הלקוח/ה.

איפוס נתונים בתיק הלקוח/ה

 1. נכנסים למסך הנהלת חשבונות.
 2. בוחרים "פעולות" בתיק הלקוח/ה הרצוי.
 3. בתפריט הפעולות בוחרים "פעולות מתקדמות" > איפוס הנתונים בתיק.
 4. במסך "איפוס הנתונים בתיק" מזינים את קוד האימות ובוחרים ב "איפוס הנתונים בתיק"
 5. נתוני התיק נמחקו בהצלחה אחרי שקיבתם את הודעת המערכת.
* אם תרצו לגשת שוב לנתונים, תמיד תוכלו למצוא אותם בארכיון הנתונים של המערכת

מחיקת תיק ונתוני הלקוח/ה

למחוק את הנתונים בתיק הלקוח/ה עושים את אותן פעולות כמו בתהליך "איפוס נתונים בתיק", רק בפעולה האחרונה בוחרים "מחיקת תיק ונתוני הלקוח/ה".
לא קראתם?
 1. נכנסים למסך הנהלת חשבונות.
 2. מחפשים את תיק הלקוח/ה ובוחרים "פעולות".
 3. בתפריט "פעולות מתקדמות" בוחרים "מחיקת תיק ונתוני הלקוח/ה".
 4. במסך "איפוס הנתונים בתיק" מזינים את קוד האימות ובוחרים ב- "סגירת תיק"
 5. נתוני התיק נמחקו בהצלחה אחרי שקיבתם את הודעת המערכת.
* אם תרצו לגשת שוב לנתונים, תמיד תוכלו למצוא אותם בארכיון הנתונים של המערכת