OFFICEGUY

איך ליצור תיק לקוח/ה במערכת?

תיק הלקוח/ה הוא הבסיס לעבודה באפליקציית הנה"ח, ואחד המקומות להתחיל בהם כשמשתמשים במערכת ורוצים לנהל את חשבונות הלקוחות.
אפשר להתחבר לכמה סוגי לקוחות:
 • לקוחות חדשים - שלא רשומים במערכת ותוכלו לפתוח להם תיק לקוח/ה.
 • לקוחות רשומים במערכת - כאלה שבחרו לנהל ההכנסות או הוצאות באפליקציות שלנו, ותוכלו לנהל את תיק הלקוח/ה שלהם במשרד הנה"ח שלכם.
 • ארגונים ללא הנה"ח - אלה שגם רשומים למערכת, וגם יש לכם הרשאה גישה לארגון שלהם, אבל אתם לא מנהלי החשבונות שלהם.

יצירת תיק ללקוח/ה

 1. בדף הבית בוחרים בכפתור הירוק העליון "הנהלת חשבונות" בפינה הימנית של המסך.
 2. במסך הנהלת חשבונות (צילום מסך מצורף), שמציג את תיקי הלקוח/ה הקיימים במערכת. בוחרים יצירת תיק לקוח/ה בסרגל הפעולות - בצד השמאלי של המסך.
 3. ממלאים את פרטי הלקוח/ה במסך שמופיע (צילום מסך מצורף).
 4. שומרים את הפרטים, ויכולים להתחיל לנהל את התיק.

ארגונים ללא הנה"ח

מסך שמציג לקוחות שלא משוייכים להנהלת החשבונות במשרד שלכם, אבל יש לכם גישה לארגון שלהם.
כדי לנהל את הנהלת החשבנות שלהם כחלק מלקוחות המשרד, תצטרכו ליצור להם תיק לקוח/ה ולשייך אותם לניהול המשרד. הארגון שלכם גם יופיע במסך וכדי לנהל את הנהלת החשבונות שלו, יש ליצור גם לו תיק לקוח/ה.

איך להגיע למסך ארגונים ללא הנה"ח?

 1. נכנסים למסך הנהלת חשבונות.
 2. בוחרים בסרגל הפעולות "פעולות נוספות".
 3. נכנסים ל"ארגונים ללא הנה"ח" ורואים את רשימת הארגונים.

בחירת תבנית לניהול התיק

תבנית עבודה משמשת לניהול קל ואינטואיטיבי יותר של תיק הלקוח/ה. היא מאפשרת תחילת עבודה קלה ומציגה את סוגי תנועה וכרטיסי חשבון רלוונטים לפי סוג העוסק וסוג הנהלת החשבונות - חד צידית או כפולה.
התבנית מגדירה מראש את רוב סוגי ההוצאות וההכנסות, אבל תמיד אפשר לשנות ולהתאים אישית את סוגי התנועה.

סוגי תבניות

 • תבניות ברירות המחדל של המערכת:
  - חד צידי עוסק פטור
  - חד צידי עוסק מורשה
  - כפולה לארגונים וחברות
 • תבנית שמבוססת על תיק לקוח/ה אחר - משתמשים בסוגי התנועות וכרטיסי החשבון שבחרנו לתיק לקוח/ה אחר, כדי לקלוט את הנתונים בצורה דומה.
* לא מומלץ להשתמש בתבנית של המערכת אם הוזנו מפתחות חשבון בניהול חשבונות או בניהול הוצאות.

מספר ארגונים בתיק הלקוח/ה

לקוחות המשרד יכולים להגדיר מספר ארגונים באותו תיק לקוח/ה (עסקים/חברות/עמותות) שונות
זה מתאים למקרים...
זה עוזר...
זה טוב ל...