OFFICEGUY

חשבונית אוטומטית בסליקה, איך זה עובד ואיך אפשר לשנות את זה?

אפליקציית סליקת אשראי מייצרת חשבוניות/קבלות בצורה אוטומטית יחד עם הסליקה.
בהגדרות האפליקציה ניתן לבחור את סוג המסמך שייצא בעת הסליקה.
אם רוצים לא להשתמש ביכולת החשבונית האוטומטית, ניתן להגדיר בהגדרות האפליקציה שהמסמכים ייצאו כטיוטות בלבד, ואז ניתן לא להשתמש בהן בכלל.
(מסמכי טיוטה לא נשלחים ללקוחות)