OFFICEGUY

איך מבטלים או מזכים חיוב אשראי?

חייבתם כרטיס אשראי בטעות? הכל בסדר, מיד תוכלו לבטל את החיוב.

קודם כל, מה ההבדל בין זיכוי חיוב לביטול שלו?

ביטול חיוב משמעותו לגרום לכך שהחיוב הראשוני לא יופיע בכלל אצל הלקוח/ה ואצלכם. ניתן לבטל חיוב שבוצע במלואו בלבד.
זיכוי חיוב משמעותו להעביר כסף לזכותו של כרטיס אשראי מסוים. ניתן לבצע זיכוי חלקי, גם אם לא בוצע חיוב מלכתחילה. 
הערת אגב, לעתים, באם מבוצע זיכוי חיוב מלא בסמוך לביצוע החיוב המקורי, מתבצע באופן אוטומטי ביצוע חיוב, ולא זיכוי.
ניתן לקבל הסבר מפורט יותר בנושא בלחיצה כאן.

אז איך מבטלים או מזכים חיוב אשראי?

ביטול או זיכוי עסקה מבוצע דרך "סליקת אשראי > יצירת זיכוי באשראי". במידה והביטול מבוצע באותו היום, לרוב יבוצע באופן אוטומטי ביטול עסקה, כך שהלקוחות שלכם לא יראו את החיוב כלל בפירוט האשראי.
במקרים מסוימים, חברות האשראי לא מאשרות ביצוע זיכוי באופן אוטומטי דרך המערכת. במקרים אלו, יש ליצור קשר עם חברת האשראי, ולבצע זיכוי לעסקה מול נציג/ה.
לשימושכם, פרטי ההתקשרות של חברת האשראי זמינים עבורכם תמיד תחת "הגדרות > סליקת אשראי".