OFFICEGUY

איך מבטלים או מזכים חיוב אשראי?

קודם כל, מה ההבדל בין זיכוי חיוב לביטול שלו?

ביטול חיוב משמעותו לגרום לכך שהחיוב הראשוני לא יופיע בכלל אצל הלקוח/ה ואצלכם. ניתן לבטל חיוב שבוצע במלואו בלבד.
זיכוי חיוב משמעותו להעביר כסף לזכותו של כרטיס אשראי מסוים. ניתן לבצע זיכוי חלקי, גם אם לא בוצע חיוב מלכתחילה. 
הערת אגב, לעתים, באם מבוצע זיכוי חיוב מלא בסמוך לביצוע החיוב המקורי, חברת האשראי מחליטה לבצע ביטול חיוב.
ניתן לקבל הסבר מפורט יותר בנושא בלחיצה כאן.

אז איך מבטלים או מזכים חיוב אשראי?

מי שהתחבר אצלנו אוטומטית לסליקה, יכול רק לבטל חיובים. לא ניתן לזכות חיובים במסגרת השירות שלנו.
על מנת לבטל חיובים יש ליצור קשר במספר הבא: 03-8008729
מי שמחובר דרך חברת אשראי, יכול ליצור זיכוי באשראי דרך "סליקת אשראי > יצירת זיכוי באשראי", ולבטל חיוב דרך חברת האשראי איתה הוא עובד.