OFFICEGUY

האם המערכת שומרת את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח/ה?

מערכת הנהלת החשבונות של OfficeGuy מתהדרת בתקן האבטחה המחמיר ביותר הקיים כיום. מעגלי האבטחה הרבים המקיפים את המערכת מאפשרים לשמור בצורה מאובטחת את כל הנתונים והמידע הקיים בחשבון לרבות פרטי אמצעי התשלום של הלקוחות. 

באמצעות שמירה מאובטחת של פרטי כרטיס האשראי של הלקוח/ה ניתן לבצע חיובים חוזרים ללא צורך בהזנה חוזרת של פרטי הכרטיס. פרטי כרטיס האשראי נשמרים תחת כרטיס הלקוח/ה. 
 
חשוב לדעת כי על אף שפרטי כרטיס האשראי שמורים במערכת, מספר כרטיס האשראי אינו גלוי בפני משתמשי המערכת (למעט 4 הספרות האחרונות של הכרטיס) ואף לא ניתן לייצא נתונים אלו מתוך המערכת מטעמי אבטחת מידע.

ניתן לצפות ברשימת כרטיסי האשראי השמורים ללקוחות הארגון דרך "אפליקציית סליקות אשראי > פעולות נוספות (בסרגל פעולות) > כרטיסי אשראי". תצוגה זו אינה חושפת כמובן את מספר הכרטיס אך היא נותנת תמונת מצב לגבי מספר הלקוחות להם אמצעי תשלום פעיל ולגבי כרטיסים אשר תוקפם פג או עומד לפוג. 

המערכת מאפשרת לעדכן את תוקף כרטיס האשראי של הלקוח/ה (במידה ותוקפו פג) על מנת להמשיך חיובי הוראות קבע או חיוב אשראי בתשלומים ללא צורך בהזנה חוזרת של פרטי כרטיס האשראי.