OFFICEGUY

מה עושים כשנכשל חיוב אשראי ואיך יודעים מהי הסיבה לכישלון החיוב?

לכישלון חיוב אשראי במערכת יכולות להיות סיבות שונות ומגוונות אולם לרוב, חיוב אשראי ייכשל בשל סיבה הקשורה אל חברת הסליקה או חברת האשראי של הלקוח.  

בעת כישלון חיוב אשראי תציג המערכת את קוד השגיאה והסבר קצר אשר מסמן את מקור הבעיה ואת הדרך לפתרונה. לכן חשוב תחילה לבדוק מהי הסיבה לכישלון החיוב ובהתאם לכך לפנות לגורם הרלוונטי להמשך טיפול. את ריכוז חיובי האשראי שנכשלו ניתן לראות באפליקציית סליקות אשראי על ידי לחיצה על "חיובים שנכשלו" בסרגל פעולות.

לשימושכם מצורפים כמה קישורים שימושיים המסייעים בזיהוי מקור הבעיה ובטיפול בה:

במידה וכישלון חיוב האשראי נובע מהסיבות הבאות יש לבצע את הפעולות הנדרשות מול חברת הסליקה או לפנות אלינו לתמיכה במידת הצורך:
  • שינויים בהגדרות מסוף הסליקה - כאשר כישלון חיוב אשראי נובע מכך שלמסוף הסליקה אין הרשאות מתאימות או שאינו תומך בסליקת מותגי אשראי מסוימים יש לעדכן את הגדרות המסוף מול חברת הסליקה או לפנות אלינו לתמיכה.
  • ניצול הקצאות חיובים – כאשר נוצלה הקצאת החיובים בחשבון יש לעדכן את ההקצאה עבור אפליקציית סליקות אשראי במערכת דרך "הגדרות > הגדרות אחרות > ניהול הקצאות ופירוט תשלומים למערכת"
  • העדר פטור מהזנת מס' ת.ז. ו-CVV –  על מנת לחייב כרטיס אשראי יש צורך בהזנת מס' תעודת הזהות של בעל הכרטיס ואת ה-CVV (שלוש הספרות בגב כרטיס האשראי). ניתן לקבל פטור מהזנת נתונים אלו מחברת הסליקה שלכם. לאחר קבלת הפטור יש להסיר את חובת ההזנה של נתונים אלו דרך הגדרות אפליקציית סליקת אשראי
  • מסוף סליקה לא פעיל – במצב זה המערכת לא תבצע סליקות, עד להפיכת המסוף לפעיל. במידה וסטטוס המסוף לא פעיל ניתן לפנות אלינו לתמיכה. את סטטוס מסוף הסליקה ניתן לראות בכל שלב תחת "הגדרות > הגדרות נפוצות > סליקת אשראי"
כאשר נכשל חיוב אשראי עבור הוראת קבע מציעה המערכת כמה דרכים לטיפול, בהתאם לגורם שבגינו נכשל החיוב.