OFFICEGUY

איך יוצרים חיוב אשראי מהיר במערכת?

כדי ליצור חיוב אשראי מהיר יש להיכנס אל עמוד חיוב אשראי מהיר ולהזין את הנתונים הבאים:  
לאחר הזנת פרטים אלו יש ללחוץ על "יצירת חיוב" לסליקת האשראי בפועל.

ניתן להגיע אל עמוד חיוב אשראי מהיר במערכת ב-2 דרכים:
  1. כניסה אל אפליקציית סליקות אשראי ובחירה ב"סליקת אשראי מהירה" בסרגל פעולות וביצוע החיוב.
  2. באמצעות בחירת (או הקלדת) "סליקת אשראי מהירה" בשורת החיפוש/ שדה גישה מהירה בראש העמוד ומעבר ישיר לביצוע החיוב.
שימו לב כי סליקת אשראי מהירה מאפשרת לבצע חיוב אשראי חד פעמי בלבד ולא ניתן לבצע דרכה חיוב אשראי בתשלומים. עסקת תשלומים באשראי יש לבצע דרך סליקת אשראי מתקדמת.