OFFICEGUY

איך יוצרים מסמך דרישת תשלום ללקוח/ה הכולל קישור לעמוד תשלום?

אפליקציית סליקות אשראי מאפשרת ליצור מסמך דרישת תשלום ללקוח/ה המכיל קישור ישיר אל עמוד תשלום. את הקישור ניתן לשלוח אל הלקוח/ה לצורך ביצוע התשלום בפועל על ידו/ה. 

כדי ליצור דרישת תשלום הכוללת קישור לעמוד תשלום יש להיכנס אל אפליקציית סליקות אשראי ולבצע את הפעולות הבאות:
  1. לוחצים על "יצירת דרישת תשלום באשראי" בסרגל פעולות, בוחרים או יוצרים לקוח/ה ומוצר/שירות, קובעים את סכום החיוב ולוחצים על אישור.
  2. לאחר האישור תפיק המערכת מסמך דרישת תשלום ובמקביל תיצור קישור אל עמוד התשלום. את הקישור לעמוד התשלום ניתן לשלוח באמצעות המייל או על ידי העתקת הקישור ושליחתו ללקוח/ה באופן עצמאי.
  • במידה וללקוח/ה כתובת מייל מעודכנת בכרטיס הלקוח/ה המערכת תציג אותה כברירת המחדל. ניתן כמובן להזין כתובת מייל שונה.
  • לאחר אישור הפרטים יישלח מייל ללקוח/ה אשר יציג את פרטי בקשת התשלום וקישור אל עמוד התשלום. בעמוד זה על הלקוח/ה להזין את פרטי אמצעי התשלום ולאשר את ביצוע החיוב. בנוסף יכול/ה הלקוח/ה לסמן כי אמצעי התשלום יישמר במערכת לצורך חיובים עתידיים.
  • לאחר ביצוע התשלום על ידי הלקוח/ה יוצג החיוב באפליקציית סליקות אשראי ויופק אוטומטית מסמך המקושר אל דרישת התשלום אשר יופיע באפליקציית ניהול חשבונות. במקביל תסומן דרישת התשלום כסגורה לאחר ביצוע התשלום על ידי הלקוח/ה.  
המערכת מאפשרת ליצור קישור לעמוד תשלום גם עבור דרישת תשלום קיימת על ידי פתיחת המסמך בתצוגה מקדימה ובחירה בסרגל פעולות ב"שליחת קישור לתשלום".

שליחת קישור לעמוד תשלום ללקוח/ה מקלה על התנהלות הארגון מול הלקוחות ועל אופן גביית התשלומים וחיובי האשראי. הזנת פרטי כרטיס האשראי וביצוע התשלום בפועל מבוצע על ידי הלקוח/ה ובכך נחסך זמן ארגוני יקר.