OFFICEGUY

מהי בקשה להצגת שובר?

בקשה להצגת שובר מתקבלת בעקבות פנייה של לקוח/ה לחברת האשראי שלו (החברה שהנפיקה את כרטיס האשראי שלו) לגבי עסקה שבוצעה באשראי. 
בדרך כלל מדובר בצעד אחד לפני ביטול או הכחשת העסקה ולכן כדאי לטפל בבקשות כאלה בהקדם כדי להימנע מביטולים של עסקאות והפסד כספי.

חשוב לדעת: רוב חברות האשראי מאפשרות לבית העסק להגיב לבקשות מסוג זה תוך מספר ימים בלבד. המערכת מסייעת בטיפול בבקשות אבל הטיפול עצמו מול חברת האשראי צריך להתבצע על ידך.