OFFICEGUY

מה ההבדל בין תיקייה, כרטיס ושדה?

אולי נתחיל במה דומה? שלושתם רכיבים של מערכת ה-CRM. 
בוא ניקח דוגמא קלה. לקוחות. נניח שיש לי לקוח בשם "אפי טבע". ואני רוצה לשמור בכרטיס הלקוח של אפי גם את הטלפון שלו וגם את הדוא"ל שלו. בשביל זה יש לי תיקייה, בשם "לקוחות", ולה יש שלושה שדות: שם, טלפון ודוא"ל. אחרי שיש לי תיקייה כזו מוגדרת (הגדרת כרטיס), אני יכול להכניס אליה כרטיסים. כרטיס אפי טבע, כרטיס יניב אפרים וכיוצא בזאת, כשלכל אחד מהכרטיסים אני מזין את כל המאפיינים או חלק מהם.
שם הכרטיס נקבע על ידי "תבנית השם".