OFFICEGUY

אני רוצה להכיר לעומק את היכולות של המערכת. מאיפה להתחיל?

אנחנו מאוד ממליצים להסתכל על הלוגיקה של המערכת ולחפור פנימה. יש שם הסברים רבים ומעניינים!