OFFICEGUY

מה זה "תבנית שם" או למה מופיע לי "ללא שם"?

בגלל ש-OfficeGuy מאפשרת לכם גמישות עצומה, אנחנו מאפשרים לכם גם להגדיר את השם של כל כרטיס. אם אתם רוצים ששם הכרטיס של הלקוח שלכם יוגדר משם משתמש ושם משפחה, אתם יכולים.
רוצים שגם מספר הטלפון שלו יופיע בשם? זה גם אפשרי! הכל מוגדר על ידי תבנית השם.
תבנית השם מורכבת מטקסט חופשי, הנשאר קבוע בכל הכרטיסים, וקריאה לשדות, באמצעות כפתור ה-"בחר" או באמצעות סוגריים מסולסלות { }.
לדוגמה, עבור הצגת מספר הטלפון בתוך שדה השם, ניתן לבנות תבנית שכזו: "{שם מלא} - {טלפון}"

לקריאה נוספת בנושא, לחצו כאן.