OFFICEGUY

איך מוסיפים שדה לתיקיית הלקוחות?

רוצים לנהל מידע על הלקוחות שלכם והוא לא מופיע במערכת?
זה פשוט מאוד!

נכנסים לתיקיית הלקוחות (דרך כפתור "ניהול לקוחות" בסרגל הצד), ושם, תחת סרגל הפעולות יש את כפתור "פעולות נוספות" ותחתיו: "הוספת שדה לתיקייה".
כאן ניתן לבחור את סוג השדה, ואם הוא יהיה שדה חובה או שדה מסוג ערכים מרובים.
לתשומת הלב, הוספת שדות דורשת התקנה של אפליקציית ניהול תצוגות בחינם. ניתן להתקין אותה דרך דף האפליקציה.

רוצים להוסיף שדה מתוחכם יותר? לדוגמא, הכנסת "אנשי קשר" תחת הלקוחות שלכם? 
גם זה לא מאוד מסובך וניתן לביצוע בשלושה שלבים פשוטים:

  1. יצירת תיקייה חדשה: "אנשי קשר". 
    בתוך הגדרות ה-CRM תחת סרגל הפעולות לוחצים יצירת תיקייה חדשה. שם יש להוסיף את השדות הרצויים ולהגדיר את ההגדרות הרצויות.
  2. הוספת שדה לתיקיית הלקוחות. 
    בתוך תיקיית הלקוחות מוסיפים שדה לתיקייה כפי שלמדנו קודם.
  3. הגדרת סוג השדה המתאים.
    תחת הוספת השדה לתיקייה יש לבחור את סוג השדה לפי התיקייה ("אנשי קשר"), בחירת אפשרות "ערכים מרובים", ולחיצה על אישור.